Projektist COBWEBProjekti eesmärgiks on propageerida kultuurilist mitmekesisust, kultuurivahetust ja säästlikku arengut Läänemere regioonis luues mudelid piiriüleseks koostööks kohalike omavalitsuste keskkonnaküsimustega tegelevate struktuuride, ülikoolide, muuseumide, looduskoolide ja loodusparkide vahel. Ühiselt koostatakse keskkonnahariduslikke programme, õppevahendeid ja loodusõppe materjale, mis aitavad kujundada Läänemerd ümbritsevate kogukondade mõtte- ja tundemaailma tervikuna ning tõsta keskkonnateadlikkust. Mitmete organisatsioonide vaheline keskkonnaalane koostöö võimaldab koondada uusimad teadmised ja uuringutulemused maateaduste ja keskkonna jätkusuutliku arengu vallas. Projekti peamiseks sihtgrupiks on koolilapsed, loodusharidustöötajad, muuseumide ja loodusparkide külastajad.

Projekti jooksul viiakse läbi mitmeid foorumeid Eestis, Lätis, Soomes ja Rootsis, mis käsitlevad teadustulemuste tutvustamist Läänemere piirkonna kohta, kuidas viia loodushariduslikud baasteadmised laiade huvigruppideni ning keskkonnateadlikkuse suurendamine inimeste igapäevastes tegevustes ilmnevate probleemitõstatuste kaudu. Projekti käigus koostatakse loodusainete õppekavasid täiendavaid loodus- ja keskkonnateemalisi programme, õppevahendeid ja materjale koolidele, huvikeskustele ja muuseumidele, sealhulgas luuakse rollimängul põhinev säästlikku mõtteviisi kujundav näitus ning interaktiivne veebileht, mis võimaldab materjalidega tutvuda seikluslikult rollimängu kaudu.

Projekti kestvus: september 2009 - detsember 2011

Projekti juhtpartner: Hyria Kolledž, projektijuht Maija Venäläinen (maija.venalainen@hyria.fi).

Projekti partnerid: Hyria Kolledž
Tartu Keskkonnahariduse Keskus
Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituut
Tartu Ülikool
Tallinna Keskkonnaamet
Läti Ülikool
Läti Loodusajaloo Muuseum
Harakka Looduskeskus
Helsingi Pealinna Taaskasutuskeskus
Loodusmaja Villa Elfvik
Nynäshamni Looduskool

Projekti "Communicating the Baltic - COBWEB" rahastavad osaliselt Euroopa Liidu Kesk-Läänemere INTERREG IVA programm 2007-2013 ja Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituut