Interaktiivsed õppemoodulid

Planeet Maa Aasta raames ning TTÜ Geoloogia Instituudi, Gaia Natura, Loodusuurijate Seltsi ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel on eestindatud komplekt interaktiivseid geoloogia õppemooduleid, mis annavad lihtsustatud ülevaate olulisematest geoloogilistest protsessidest. Moodulid on kättesaadavad eraldi leheküljel http://www.gi.ee/geomoodulid või klikates alltoodud linkidele. Originaalid vt. http://ansatte.uit.no/kku000/webgeology/ (TROMSÖ ÜLIKOOL).