Koolinoorte teadustööde riiklik konkurss 2013

Eesti Teadusagentuur koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga ootavad kõiki põhikooli- ja gümnaasiuminoori osalema õpilaste teadustööde konkursil. Konkursitööde esitamise tähtaeg on juba kolme nädala pärast, 1. märtsil 2013. Preemiafond on 11 400 eurot ning rahalisi auhindu jagub ka I preemia saanud tööde juhendajatele!

Osaleda võib üksi või kuni 3-liikmeliste meeskondadena ja töid saab esitada neljas valdkonnas:

•                     humaniora,

•                     naturalia,

•                     realia ja

•                     socialia.

Oodatud on nii uurimuslikud (bioloogia, keemia, füüsika, matemaatika, sotsiaalne uurimus jm), ülevaatlikud (ajalugu, kirjandus, kodu-uurimus jm),  kui ka otsest praktilist väljundit omavad tööd (arvutiprogramm), mis peavad olema korralikult vormistatud.

Konkursi ja osalemistingimuste kohta leiad rohkem infot siit: http://www.etag.ee/teaduse-populariseerimine-2/opilaste-teadustoode-konkurss/.