Lingid

Asutused:

TTÜ Geoloogia Instituut http://www.gi.ee

TTÜ Mäeinstituut http://mi.ttu.ee/

Eesti Stratigraafia Komisjon http://stratigraafia.info

Eesti Geoloogia Selts http://www.egeos.ee/

Eesti Geoloogiakeskus http://www.egk.ee/

Eesti Loodusmuuseum http://www.loodusmuuseum.ee

Maa-amet http://www.maaamet.ee/

Geoloogiamuuseum http://www.ut.ee/BGGM/

TTÜ Tehnoloogiakool http://www.ttu.ee/kooliopilasele/tehnoloogiakool/mis-on-ttu-tehnoloogiakool

Tartu Ülikooli Teaduskool http://www.teaduskool.ut.ee/

Looduse Omnibuss http://www.looduseomnibuss.ee/

Teaduskeskus AHHAA http://www.ahhaa.ee/et/

Energia avastuskeskus http://energiakeskus.ee/index.php

 

Materjale:

Geoturism Eestis ja Lõuna-Soomes http://edu.geoloogia.info/geoturism/

Üldine Geoloogia http://www.ut.ee/BGGM/yldine_geoloogia/index.html

Geotourism in Central Baltic Islands http://www.centralbalticgeotourism.eu/travelguides.html

Eesti kivistised http://geokogud.info/species.php

COBWEB õppematerjalid http://edu.geoloogia.info/cobweb/?q=node/4

Stratigaafiliste terminite sõnastik http://stratigraafia.info/glossary.php

 

Ajakirjad ja ajalehed:

Eesti Loodus http://www.eestiloodus.ee

Horisont http://www.horisont.ee/

Loodusesõber http://www.loodusesober.ee

Teaduste Akadeemia Kirjastus http://www.kirj.ee/

Looduse Hääl http://www.envir.ee/1096866

 

Hariduslikud videod:

100+ katset keemias http://www.m.chemicum.com/

Loodusfilmid – Keskkonnaministeeriumi kodulehel http://www.envir.ee/52583

Geoislands videos http://www.centralbalticgeotourism.eu/geoislandsvideos.html

YouTube Education http://www.youtube.com/education

 

Tasuta allalaetavad programmid:

Virtuaalne planetaarium – Stellaarium http://www.stellarium.org/

Fototöötluseks – GIMP http://www.gimp.org/

Vektorgraafikas joonistamiseks – Inkscape http://inkscape.org/

 

Andmebaasid:

Geoloogilised kollektsioonid http://geokogud.info/git/

Loodusvaatluste andmebaas http://loodus.keskkonnainfo.ee/lva/LVA.aspx

eElurikkus andmebaas http://elurikkus.ut.ee/index.php?lang=est