Loodusharidusprojektid

Lõppenud projektid

Ühendades Läänemerd – COBWEB

Projekti kestvus: september 2009 – detsember 2011

Projekti eesmärgiks on propageerida kultuurilist mitmekesisust, kultuurivahetust ja säästlikku arengut Läänemere regioonis luues mudelid piiriüleseks koostööks kohalike omavalitsuste keskkonnaküsimustega tegelevate struktuuride, ülikoolide, muuseumide, looduskoolide ja loodusparkide vahel. Ühiselt koostatakse keskkonnahariduslikke programme, õppevahendeid ja loodusõppe materjale, mis aitavad kujundada Läänemerd ümbritsevate kogukondade mõtte- ja tundemaailma tervikuna ning tõsta keskkonnateadlikkust. Mitmete organisatsioonide vaheline keskkonnaalane koostöö võimaldab koondada uusimad teadmised ja uuringutulemused maateaduste ja keskkonna jätkusuutliku arengu vallas. Projekti peamiseks sihtgrupiks on koolilapsed, loodusharidustöötajad, muuseumide ja loodusparkide külastajad.