Maa-teadlastelt ühiskonnale: paremad teadmised looduses toimuvatest protsessidest

Minikonverents pealkirja all Maa-teadlastelt ühiskonnale: paremad teadmised looduses toimuvatest protsessidest toimus TTÜs 28. aprillil 2010. a. Üritusel osales üle 30 õpetaja ja huvilise.
Ettekanded:
Ettekannetele järgnes diskussioon, milles tõdeti, et teadlaste osalus kooliõpilaste harimisel on väga teretulnud. Igapäevases õppetegevuses on eriti tänuväärseks osutunud elektroonilised multimeedia õppevahendid, samuti erinevad õppefilmid. See valdkond vajaks siiski edasiarendamist. Oluliste kitsaskohtadena maateadusega seotud ainete õpetamisel toodi välja õppekollektsioonide probleem ning vajadus põnevate uurimistööteemade ja kompetentsete juhendajate järele.