Eesti kivimite õppekollektsioon

ÕppekollektsioonKollektsiooni kuuluvad 12 tüüpilist Eesti kivimit või kivimi-erimit:

 1. Graniit
 2. Amfiboliit
 3. Gneiss
 4. Sinisavi
 5. Fosforiit
 6. Graptoliitargilliit (diktüoneemakilt)
 7. Kukersiit (põlevkivi)
 8. Lubjakivi (Lasnamäe ehituspaas)
 9. Purdlubjakivi (“Vasalemma marmor”)
 10. Karplubjakivi (Borealis-lubjakivi)
 11. Dolokivi
 12. Liivakivi

Kollektsiooni juurde kuulub lisamaterjal, mis sisaldab Eesti geoloogilist kaarti, geoloogilist läbilõiget ja kivimite lühitutvustusi, töölehed iseseisvate ülesannetega erinevatele kooliastmetele (2. kooliastmele, 3. kooliastmele ja gümnaasiumiastmele) ning juhend õpetajatele.

Õppekollektsiooni 50 komplekti valmisid Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekti toel ning jagatakse pilootkoolidele tasuta.