Virtuaalne Eesti maapõu

avaleht

Eesti maapõue on nüüdsest võimalik uurida ja tundma õppida lisaks tavalisele lauaarvutile ka nutitelefonide ja tahvelarvutitega.

Koostöös TTÜ Geoloogia Instituudi, Maa-ameti, AS Nortal ning Haridusministeeriumi teaduse populariseerimise fondi toel valmis käesoleva aasta märtsiks interaktiivne loodusharidusliku otstarbega lihtsustatud Eesti maapõue 3D mudel.

3D maapõue mudel on hea õppevahend tutvustamaks Eesti ala geoloogilist ehitust, selle arengulugu ja kivimikihtide tüüpe. Samuti saab mudelit rakendada erinevate maapõuega seotud probleemide ja ülesannete näitlikustamiseks ja lahendamiseks. Mudelil navigeerimine on lihtne.  Näiteks saab puurimistööriista abil luua virutaalse puuraugu ning uurida ja võrrelda erinevates kohtades kivimikihtide paksusi, kääridega lõigates näha aga kihtide paigutust. Mudelit on võimalik igast küljest keerata ja vaadata, suurendada, vähendada, kõiki maapõue kihte sisse ja välja lülitada jne.

Tarkvara on loodud eelkõige Geoloogia Instituudi tudengite vajadusi silmas pidades, lahendus võimaldab tajuda geoloogilist keskkonda eluliselt, mis teeb nii õpetamise kui õppimise huvitavaks ja mänguliseks. Tarkvara kasutamine on jõukohane ka üldhariduskoolide õppuritele ja teistele huvilistele.

Loodud geomudelit on lubatud kõigil vabalt kasutada ja levitada, eeldusel, et viidatakse TTÜ Geoloogia Instituudile. See on kättesaadav Chrome WebSotre’ist, iTunes’ist ja Google Play’st ning PC-de jaoks allalaetav Geoloogia Instituudi kodulehelt.

Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Nortal.GeoMudel2
https://chrome.google.com/webstore/search-apps/Geomudel

iPhone:
https://itunes.apple.com/ee/app/id609146659?mt=8

PC:
http://www.gi.ee/geomudel/

geoloogia_3geoloogia