JuhtkomiteeOlav Eklund - juhtkomitee juhataja

Alvar Soesoo - juhtkomitee asejuhataja

Heikki Bauert - juhtkomitee sekretär (projekti juht ja projekti kontaktisik)

Rein Raudsep - juhtkomitee liigeOtsus: 10. november 2005